Lid worden

Lid worden bij Arrows’81? Stuur een e-mail naar Arrows.81@live.nl met de volgende informatie:

  • Achternaam, voornaam;
  • E-mail adres;
  • Geboortedatum en plaats;
  • Adres, postcode en woonplaats;
  • Telefoonnummer;

Je kunt gratis drie proeftrainingen doen waarna je kunt bepalen of je lid wil worden. Als je wilt mee doen aan proeftrainingen,  stuur een e-mail naar Arrows.81@live.nl . Je krijgt dan een uitnodiging voor de training die het beste bij je past.

SCHULDVRIJVERKLARING

Per 1 juli is de onderstaande regel van de NBB ingegaan. Deze regel betekent dat ieder nieuw lid een schuldvrijverklaring van de oude club moet aanleveren. Heb je de afgelopen 5 jaar niet bij een ander club van de NBB gespeeld? Dan moet je met je inschrijfformulier een verklaring meesturen dat je naar waarheid verklaart dat je in de afgelopen vijf jaar geen lid van de NBB bent geweest.

De betrokken speler dient dan een schuldvrijverklaring van zijn oude vereniging over te leggen aan zijn nieuwe vereniging. In die verklaring staat vermeld dat de speler voldaan heeft aan zijn (financiële) verplichtingen, voor zover voortvloeiende uit zijn lidmaatschapsverhoudingen met de oude vereniging. De oude vereniging is verplicht binnen vier weken na het verzoek van de speler deze verklaring te tekenen als aan de genoemde verplichtingen is voldaan. De nieuwe vereniging is verplicht naar de schuldvrijverklaring te vragen. Indien een speler geen geldige schuldvrijverklaring afgeeft, dient hij bij zijn aanmelding als lid bij de vereniging schriftelijk naar waarheid te verklaren dat hij in de afgelopen vijf jaar geen lid van de NBB is geweest.

Een aanvraag voor de schuldvrijverklaring is hier te downloaden